Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami a souvisejícími službami. Zpracování osobních údajů probíhá výhradně v rámci příslušných platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

1. Obecné informace

1.1 Osobní údaje

V souladu s čl. 4 odst. 1 GDPR se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); fyzická osoba se považuje za přímo nebo nepřímo identifikovatelnou zejména prostřednictvím identifikátorů, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jedna nebo více zvláštních charakteristik vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

1.2 Správce

Správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je

MIELE, spol. s r.o.

Holandská 879/4

639 00 BRNO

Tel.:    +420 543 553 111-3

Fax:    +420 543 553 119

E-mail: info@miele.cz

2. Shromažďování a zpracování týkající se našich webových stránek

2.1 Automaticky zpracovávané údaje při návštěvě webových stránek

Při každém přístupu na naše webové stránky váš prohlížeč automaticky předává údaje, které jsou uloženy v logových souborech na serveru. To zahrnuje následující údaje (dále jen „údaje z logového souboru“):

 • informace o typu a verzi prohlížeče;
 • operační systém uživatele;
 • poskytovatel internetových služeb a IP adresa uživatele; a
 • datum a čas přístupu.

Údaje z logového souboru jsou vyhodnocovány anonymně, aby bylo možné webové stránky neustále vylepšovat, přizpůsobovat webové stránky zájmům našich uživatelů a rychle odstraňovat chyby. Pro tyto účely je náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V neanonymizované podobě jsou údaje z logového souboru používány pouze pro detekci poruch a zajištění bezpečnosti systému, včetně detekce a sledování pokusů o neoprávněný přístup a pokusů o podvod a zneužívání. Údaje jsou uchovávány po dobu 7 až 14 dní a poté smazány. Údaje z logového souboru, jejichž další uchovávání je nutné pro účely evidence, nebudou vymazány, dokud nebude získáno konečné objasnění příslušného incidentu, a mohou být v jednotlivých případech předány vyšetřujícím orgánům.

2.1. Údaje zpracované při použití e-shopu

Pokud nám údaje aktivně předáte, například registrací v našem e-shopu nebo zadáním objednávky, vámi předané údaje budeme zpracovávat.

Při registraci do našeho e-shopu nebo při používání e-shopu od vás shromažďujeme a zpracováváme následující informace:

 • oslovení;
 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • heslo;
 • historie objednávek;
 • IČO, DIČ a název společnosti, pokud chcete vystavit fakturu na firmu.

V rámci objednávky zpracováváme také následující informace:

 • objednané položky;
 • dodací adresa (jestliže se liší od fakturační adresy); a
 • fakturační a platební údaje.

Výše uvedené údaje zpracováváme za účelem zpracování vašich objednávek a aktualizace vaší registrace. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje shromážděné pro účely zakázky uchováváme až do vypršení zákonných nebo jakýchkoli smluvních záruk. Následně uchováváme informace vyžadované obchodními a daňovými zákony po zákonem vyžadovaná období pouze pro účely auditu prováděného daňovými orgány.

Vaše platební údaje budou předány příslušnému poskytovateli platebních služeb pro účely zpracování platby.

Dodací adresa bude předána námi určenému dopravci. Aby vás mohl dopravce kontaktovat s cílem dohodnout se s vámi na termínu dodání nebo v případě problémů s dodávkou, poskytneme dopravci vaši e-mailovou adresu a případně telefonní číslo. Příslušné údaje jsou předávány pouze pro příslušné účely a po uskutečnění dodávky jsou vymazány. Někteří z našich dopravců nabízejí služby sledování zásilky. Dopravci předáme vaši e-mailovou adresu, aby vám dopravce mohl poskytnout svou službu sledování zásilky. Právním základem zpracování údajů je souhlas vyžadovaný podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3 Obchodní sdělení

Pokud jste nám dali svůj souhlas pro reklamní účely, např. pokud jste se zaregistrovali k e-mailovému newsletteru, zpracování údajů v souvislosti s navázáním kontaktu probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (dále jen „souhlas“). Souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna (např. prostřednictvím odkazu na odhlášení obsaženého v e-mailu). Je možné, že obchodní sdělení budou zasílána prostřednictvím našich externích poskytovatelů služeb.

3. Kontakt a zákaznický servis

3.1 Kontaktujte nás

Naše webové stránky uvádějí různé způsoby, jak nás můžete kontaktovat. Dále nás můžete kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí (např. na Facebooku nebo Instagramu). Pokud je použijete a kontaktujete nás např. e-mailem, zpracujeme údaje, které jste nám poskytli, abychom mohli odpovědět na vaši žádost.

Na zodpovězení vašich dotazů máme oprávněný zájem. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem vaší žádosti uzavřít smlouvu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Při kontaktu s námi budou údaje, které nám byly zaslány, vymazány po vyřízení vaší žádosti, pokud nebudeme povinni je uchovávat z důvodů vyplývajících z obchodního a daňového práva.

3.2 Zákaznický servis Miele

Zákaznický servis Miele můžete kontaktovat různými způsoby, např. telefonicky nebo online. V tomto případě zpracujeme údaje, které nám poskytnete v rámci vaší žádosti. Pokud je to nezbytné pro poskytování služeb zákazníkům, například k odběru zařízení od vás, k provádění oprav nebo ke zpracování záručních nároků, budou vaše údaje předány našim servisním partnerům.

Právním základem zpracování vašich údajů v rámci zákaznického servisu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud jde o zákaznický servis, budou nám předané údaje vymazány po uplynutí příslušných záručních lhůt, pokud nejsme povinni je uchovávat po delší dobu z důvodů vyplývajících z obchodního a daňového práva.

4. Cookies

Na našich webových stránkách také používáme cookies nebo podobné technologie, jako jsou pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané vaším prohlížečem v zařízení nebo obrazové soubory, například pixely. Když příště navštívíte naše webové stránky ze stejného zařízení, informace uložené v cookies budou zaslány na naše webové stránky (dále jen „cookies první strany“) nebo na jiné webové stránky (dále jen „cookies třetích stran“).

Informace uložené v cookies informují webové stránky, že jste je již navštívili. To vám umožní zobrazovat webové stránky co nejlépe v souladu s vašimi preferencemi. Ve vašem terminálu je identifikován pouze soubor cookie jako takový. Kromě toho budou osobní údaje zpracovávány pouze na základě vašeho výslovného souhlasu, nebo pokud je to naprosto nezbytné k tomu, abyste mohli nabízenou a vámi požadovanou službu řádně používat.

Určité soubory cookie můžete zakázat na stránce nastavení souborů cookie. Dále můžete obecně zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného softwaru prohlížeče; v takovém případě nemusíte mít možnost plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

O použití cookies vás informujeme předem s příslušnou poznámkou na banneru.

5. Nástroje pro účely analýzy a cílení

5.1 Služby Google

Na našich webových stránkách používáme různé služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Více informací o službách Google viz http://www.google.com/privacy/ads/.

5.1.1 Google Analytics

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics pro návrh a zlepšování webových stránek orientované na potřeby. Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem terminálu a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie se obvykle předávají serveru Google v USA a zde se ukládají. Na těchto webových stránkách používáme rozšíření anonymizace IP (označované jako maskování IP), tj. vaše IP adresa je společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena až tam.

Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho použití těchto stránek, k vypracování zpráv o aktivitě na stránkách a k tomu, aby provozovateli webových stránek poskytovala další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Služby Google zahrnují také vykazování účinnosti našich reklamních snah (a to i napříč zařízeními), demografické údaje a zájmy našich uživatelů a funkce poskytování reklamy online na různých zařízeních, pokud máte účet Google a personalizovanou reklamu (dále jen „personalizovaná reklama“). V tomto případě je právním základem zpracování údajů souhlas, který jste společnosti Google udělili (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Můžete vznést námitky proti shromažďování nebo analýze vašich údajů službou Google Analytics stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námi odeslané údaje, údaje související s cookies, identifikátory uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamní ID budou automaticky vymazány po 14 měsících.

Další informace o podmínkách služby Google Analytics naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/.

5.1.2 Funkce remarketingu Google

Funkce remarketingu Google nám umožňuje zobrazovat uživatelům reklamy na základě jejich zájmů na našich dalších webových stránkách v rámci sítě Google Ads (tzv. „reklamy Google“ nebo reklamy na jiných webových stránkách). Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našich webových stránkách, aby bylo možné uživatelům zobrazovat cílenou reklamu i na jiných stránkách po návštěvě našich webových stránek. Google do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby Google nebo webové stránky v reklamní síti Google, ukládá určité číslo. Toto číslo, označované jako „cookie“, zaznamenává návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo se používá pro jednoznačnou identifikaci webového prohlížeče v určitém počítači a nikoli pro identifikaci osoby; osobní údaje nejsou uchovávány.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookie společností Google můžete zakázat instalací zásuvného modulu poskytnutého na následujícím odkazu: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3 Google Conversion Tracking

V této souvislosti používáme také nástroj Google Conversion Tracking. Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, bude do vašeho zařízení vložen 30denní sledovací soubor cookie. Tyto cookies nejsou určeny pro osobní identifikaci. Informace získané pomocí tohoto souboru cookie se používají ke generování statistik pro inzerenty služby Google Ads.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Reklamy v Google založené na zájmech můžete v prohlížeči zakázat vypnutím na http://www.google.com/settings/ads nebo odhlášením na http://www.aboutads.info/choices/.

5.1.4 Další služby marketingové platformy Google

Naše webové stránky navíc využívají další služby marketingové platformy Google (dříve „Google Doubleclick“). Tyto služby používají soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, ke zlepšení přehledů o účinnosti kampaní nebo k tomu, aby zabránily několikanásobnému zobrazování stejných reklam.

Společnost Google používá ID souborů cookie k zaznamenávání, které reklamy jsou přehrávány v kterém prohlížeči, a tím zabraňuje jejich vícenásobnému zobrazení. Kromě toho může společnost Google používat ID souborů cookie ke sledování tzv. konverzí, tj. zda uživatel uvidí reklamu a později přejde na webové stránky inzerenta a něco tam koupí. Podle společnosti Google takové cookies neobsahují informace o osobách.

Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných pomocí tohoto nástroje společností Google. Podle Google získává společnost Google prostřednictvím zapojení těchto služeb informaci o tom, že jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ve službě Google, Google může tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. I když v Google nejste zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že to poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Soubory cookie Google nám navíc umožňují zjistit, zda provádíte určité akce na našich webových stránkách poté, co jste si prohlédli nebo klikli na některou z našich reklam na Googlu nebo na jiné platformě (Conversion Tracking) („Floodlight“). Společnost Google používá tento soubor cookie k tomu, aby zjistila obsah, s nímž jste na našich webových stránkách interagovali, a aby vám tak později mohla zasílat cílenou reklamu. 

Procesu sledování můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče (např. zákaz cookies třetích stran), deaktivací cookies pro sledování konverzí prostřednictvím zablokování cookies z domény www.googleadservices.com v nastavení vašeho prohlížeče, na www.google.com/settings/ads, a pro reklamy od poskytovatelů založené na zájmech, které jsou součástí samoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices nebo odkazu http://www.google.com/settings/ads/. Upozorňujeme, že v tomto případě nemusíte mít možnost plně využít všech funkcí této nabídky.

Další informace o marketingové platformě Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/. Další informace naleznete také v Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org/.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.2 Adform

Pro zlepšení komfortu a kvality našich služeb používáme technologii sledování konverzí a retargetingu, kterou poskytuje společnost Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň, Dánsko.

Nástroj Conversion Tracking od Adformu nastavuje dočasný soubor cookie, když uživatel naváže kontakt prostřednictvím reklamy Adform. Uživatelé, kteří si nepřejí podílet se na sledování, mohou soubor cookie z aplikace Adform zakázat prostřednictvím svého internetového prohlížeče, nebo mohou kdykoli v budoucnu vznést námitku proti shromažďování a uchovávání údajů (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači uloženy, lze v prohlížeči odstranit vymazáním dočasných internetových stránek.

Tato retargetingová technologie umožňuje cílit na uživatele internetu, kteří se již o naše webové stránky a naše produkty na webových stránkách našich partnerů zajímali. V tomto případě se vkládání reklamního materiálu provádí na základě analýzy předchozího chování uživatele podle cookies. Jedná se o dočasný soubor cookie, jehož platnost vyprší po 60 dnech. Pokud nechcete od Adformu vídat inzerci založenou na zájmech, můžete se od shromažďování a uchovávání údajů kdykoli odhlásit zde (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Adform naleznete na adrese: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.3 Facebook Custom Audiences

Naše webové stránky používají funkci remarketingu „Custom Audiences“, kterou poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Tato funkce umožňuje zobrazovat uživatelům webových stránek reklamy založené na zájmech („Facebook Ads“) v rámci jejich návštěvy na sociální síti Facebook nebo na jiných webových stránkách, které tento proces rovněž používají. Chceme vám ukazovat reklamy, které vás zajímají, aby pro vás naše online nabídky byly zajímavější. Právním základem zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání Custom Audience znamená, že váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných pomocí tohoto nástroje ze strany Facebooku, a proto Vás informujeme, že podle našeho vědomí: Integrací služby Facebook Custom Audiences obdrží Facebook informaci, že jste navštívili naše webové stránky nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ve službě Facebook, Facebook může tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. I když na Facebooku nejste zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel zpracuje vaši IP adresu a další identifikační prvky.

Zakázání funkce „Facebook Custom Audiences“ je k dispozici přihlášeným uživatelům na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Další informace o zpracování údajů prostřednictvím služby Facebook naleznete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy.

5.4 AppNexus

Naše webové stránky používají AppNexus, službu poskytovanou společností AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. AppNexus používá mimo jiné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem terminálu, což umožňuje analýzu používání webových stránek, a počítá pixely. V souvislosti s používanými údaji, zejména IP adresou a uživatelskými aktivitami, mohou být tyto údaje předávány na server AppNexus Inc. a tam uloženy. AppNexus Inc. může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud probíhá zpracování těchto údajů třetími stranami. Shromažďování údajů můžete zabránit zakázáním spouštění skriptu Java ve vašem prohlížeči nebo instalací nástroje, jako je například „NoScript“.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). AppNexus můžete také zrušit na následující adrese: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. Zásuvné moduly sociálních médií

Naše webové stránky používají plugin Facebook, který poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Přehled pluginů Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins; další informace o zásadách ochrany osobních údajů Facebook naleznete na následujícím odkazu: www.facebook.com/policy.php.

Facebook může obdržet informaci, že jste navštívili příslušné webové stránky naší online služby a případně interagovali s pluginem. Aktivací pluginu budou vaše osobní údaje uloženy a odeslány společnosti Facebook v USA.

Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a operace zpracování údajů, ani neznáme plný rozsah shromažďování údajů, účel zpracování nebo dobu uchovávání. Nemáme ani informace o tom, jak smazat údaje shromážděné Facebookem.

Facebook ukládá údaje shromážděné o vás jako profily užívání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu webových stránek šitých na míru. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro prezentaci reklamy založené na potřebách a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž toto právo musíte uplatnit vůči Facebooku.

Prostřednictvím zásuvných modulů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zásuvné moduly můžete zcela zakázat pomocí doplňků pro prohlížeč, tzv. blokátorů skriptů.

7. Přítomnost na sociálních médiích

7.1 Poznámka týkající se naší stránky na Facebooku

Odkaz www.facebook.com/Miele.CZ/ vás zavede na naši stránku na sociální síti Facebook.com, kterou poskytuje Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Pokud naši stránku navštívíte, Facebook shromažďuje údaje a v případě potřeby je zpracovává v USA. To se děje i tehdy, pokud nejste registrovaným uživatelem služby Facebook nebo jste se do účtu Facebook jednoduše nepřihlásili. Nemáme žádný vliv na zpracování shromažďovaných údajů, protože toto zpracování provádí pouze Facebook. Podle informací poskytnutých Facebookem shromažďované údaje zahrnují mimo jiné IP adresu, informace o operačním systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, data shromážděná z cookies Facebooku o chování uživatele a další technické údaje. Informace o ochraně osobních údajů na Facebooku naleznete zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informace o cookies na Facebooku můžete najít na https://www.facebook.com/policies/cookies.

7.2 Poznámka týkající se YouTube

Provozujeme kanál YouTube Channel MieleCzechRepublic na video platformě YouTube, která patří YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA (dále jen „YouTube“). Pokud náš kanál navštívíte, údaje budou shromážděny z YouTube a v případě potřeby zpracovány v USA. To se děje i tehdy, pokud nejste registrovaným uživatelem služby YouTube nebo jste se do účtu YouTube nepřihlásili. Nemáme žádný vliv na zpracování shromažďovaných údajů, protože toto zpracování provádí pouze YouTube. Podle informací poskytnutých ze strany YouTube shromažďované údaje zahrnují mimo jiné IP adresu, informace o operačním systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, data shromážděná z cookies YouTube o chování uživatele a další technické údaje. Informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete zde: https://policies.google.com/privacy.

8. Inzerce

Pokud se prostřednictvím portálu Miele nebo formuláře nebo jiným způsobem budete ucházet o pracovní místo u nás a zašlete nám potřebné dokumenty, zpracujeme osobní údaje, které v této souvislosti poskytnete, pouze pro účely procesu náboru.

Pokud se ucházíte o inzerované místo, dokumenty budou automaticky vymazány šest měsíců po ukončení inzerce, pokud jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy. V případě žádosti o práci bez odkazu na inzerované místo bude žádost uchovávána po dobu maximálně jednoho roku, abychom vás v případě potřeby mohli kontaktovat s ohledem na případné volné pracovní místo, které během této doby vznikne. Máte možnost kdykoli požádat o vymazání své žádosti i před uplynutím plánovaných dob uchovávání. V případě úspěšné žádosti budou předané údaje uchovávány pro účely pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky.

Pokud se ucházíte o zaměstnání u jiné společnosti ze skupiny Miele, předáme vaši žádost příslušné společnosti za účelem rozhodnutí o uzavření pracovního poměru.

Pokud zpracováváme vaše údaje pro účely rozhodnutí o vzniku pracovního poměru, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Ve všech ostatních případech je právním základem pro uchovávání údajů o vaší žádosti váš souhlas, viz Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

9. Přítomnost Miele na veletrzích

Pokud navštívíte některý z našich stánků, shromažďujeme vaše údaje, pokud nám je poskytnete, např. předáním vizitky. Tyto údaje zpracováváme tak, aby reagovaly na vaše dotazy, např. kontakt pro další jednání nebo nabídky. V případě, že je zpracování nezbytné pro reakci na vaše dotazy (např. při žádosti o kontakt v zahraničí), předáme vaše údaje odpovědné osobě příslušné společnosti ze skupiny Miele.

Na zodpovězení vašich dotazů máme oprávněný zájem. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem vaší žádosti uzavřít smlouvu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud nám dáte svůj souhlas, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Při kontaktu s námi budou údaje, které nám byly zaslány, vymazány po vyřízení vaší žádosti, pokud nebudeme povinni je uchovávat z důvodů vyplývajících z obchodního a daňového práva.

Na našich stáncích také příležitostně pořizujeme snímky a nahrávky pro dokumentační, marketingové a tiskové účely, které jsou pak zveřejňovány mimo jiné prostřednictvím našich účtů na sociálních médiích (např. Facebook, YouTube nebo Instagram). V tomto případě vás na to výslovně upozorníme prostřednictvím oznámení na stánku. Případný souhlas s použitím snímku můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

10. Předávání osobních údajů

V souvislosti se zpracováním údajů popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů je možné, že budeme osobní údaje předávat následujícím kategoriím příjemců (kromě příjemců výslovně uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů):

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné k plnění našich smluvních závazků, pokud my nebo příslušná třetí strana máme na zpracování osobních údajů oprávněný zájem, nebo pokud jste s předáním souhlasili. Osobní údaje dále předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud jsme povinni tak učinit v souladu s platnými právními předpisy, regulačními opatřeními nebo soudními příkazy.

11 Příslušná práva

Subjekty údajů mají podle GDPR různá práva. Patří sem zejména:

 • Právo na přístup: Podle článku 15 GDPR můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou z naší strany zpracovávány. Pokud je takové zpracování k dispozici, můžete si o zpracování vyžádat další informace.
   
 • Právo na opravu: V souladu s čl. 16 GDPR jste oprávněni žádat opravu nesprávných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
   
 • Právo na výmaz: Podle článku 17 GDPR máte také právo za určitých okolností požadovat výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme.
   
 • Právo na omezení zpracování: V souladu s článkem 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
   
 • Právo na přenositelnost údajů: V souladu s čl. 20 GDPR jste dále oprávněni obdržet osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a předat je bez jakéhokoli omezení jinému správci.
   
 • Právo vznést námitku: Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR, pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace, nebo pokud vaše námitka vychází ze skutečnosti, že jste cílem osobní reklamy. Ve druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou přijmeme bez specifikované konkrétní situace.
   
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.
   
 • Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost týkající se nakládání s vašimi osobními údaji u orgánu pro ochranu údajů. Seznam příslušných orgánů dohledu v Evropské unii lze nalézt na těchto webových stránkách: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Českým orgánem pro ochranu údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva subjektů údajů, můžete svou žádost zaslat písemně na adresu sídla společnosti, nebo ji můžete poslat e-mailem na adresu info@miele.cz. Společnost MIELE, spol. s r.o. si vyhrazuje právo přiměřeně ověřit totožnost subjektu údajů, který výše uvedená práva uplatňuje. V případě neodůvodněných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude společnost MIELE, spol. s r.o. oprávněna účtovat přiměřený poplatek za výkon takového práva nebo odmítnout žádosti vyhovět. Společnost MIELE, spol. s r.o. vás v takovém případě bude informovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MIELE, spol. s r.o. je k dispozici prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

e-mailová adresa: info@miele.cz

telefonní číslo: +420 543 553 111-3

poštovní adresa:       MIELE, spol. s r.o.

Holandská 879/4

639 00 BRNO

                                          

 

Zásady zpracování osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 7.6.2019.

 

Soubory cookie

Vaše nastavení cookies pro tuto webovou stránku

Pro možnost používání cookies je nutný souhlas
   

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES NA STRÁNKÁCH WWW.MIELE.CZ (dále jen „Zásady“)

MIELE, spol. s r.o. 

se sídlem Holandská 879/4, Štýřice, PSČ 639 00, Brno
IČO: 18829503
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1790
(„Miele“)

 

1. Úvod

1.1 Tyto Zásady se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetové stránce www.miele.cz („Internetová stránka“) nebo prostřednictvím internetových stránek třetích stran poskytují své osobní údaje společnosti Miele. Tyto Zásady mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat

1.2 Tyto Zásady popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány údaje uživatelů Internetových stránek společnosti Miele a jak pomocí souborů cookie společnost Miele získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek.

1.3 Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookie a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat osobní údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na internetových stránkách, data a časy návštěv internetových stránek.

​1.4 Miele využívá cookies pro optimalizaci a pro neustálé vylepšování Internetové stránky.

 

2. Co jsou cookies

2.1 Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

2.2 Soubory cookies zejména:

 • ​slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
   
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem a napomáhají zaznamenávání statistik o návštěvnících Internetových stránek;
   
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele;
   
 • ​umožňují zapamatovat si nastavenou volbu jazyka.​​​

2.3 Společnost Miele cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

 

3. Typy cookies používané na Internetových stránkách

3.1 Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

 • ​Cookie první strany (first party cookies) vytváří přímo Internetové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti Internetové stránky.
   
 • Cookie třetích stran (third party cookies) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené Internetové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

3.2 Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

 • Relační cookies (session cookies), které jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
   
 • Permanentní cookies (persistent cookies), které můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka tohoto období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

3.3 Podle účelu použití lze cookies dělit na:

 • Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu Internetové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali. Jedná se například o:

  User Input cookies: slouží k uložení údajů o Vás jako uživateli, např. při vyplňování formulářů nebo při použití nákupního košíku, ale jen po dobu trvání návštěvy na dané Internetové stránce;
  Authentication cookies: slouží k Vaší identifikaci po dobu trvání návštěvy, jakmile se přihlásíte;
  a
  Security cookies: slouží k prevenci zneužití během přihlášení.
   
 • Výkonnostní cookies se používají ke zlepšení fungování Internetových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto Internetové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z Internetových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků internetových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto internetové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou souhrnné a anonymní.
   
 • Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce Internetových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí Internetových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s Internetovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě Internetových stránek. Neshromažďují ale informace, které by vás dokázaly identifikovat.
   
 • Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání Internetových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

3.4 Jednotlivé druhy cookies lze samozřejmě různě kombinovat.

3.5 Tyto Internetové stránky využívají zejména tyto cookies:

 

 Technický název Vydavatel Účel a popis cookies Expirace   
_fbp Facebook Používá Facebook k poskytování
reklamních produktů pro nabízení
v reálném čase od inzerentů třetích stran.
3 měsíce
_gid Google Rozlišení uživatelů a omezení počtu
požadavků. Všechna shromážděná
data jsou analyzována anonymně.
1 den
_gat Google Používá se k omezení požadavku. 1 minuta
_ga Google Rozlišení uživatelů a omezení počtu
požadavků. Všechna shromážděná
data jsou analyzována anonymně.
2 roky
ds-session-id Miele Informace o uzavření prohlížeče. session
heureka_uzt Heureka Toto cookie umožňuje komunikaci
s portálem Heureka.cz.
1 měsíc
_sid Seznam K oslovování zákazníků – retargeting. 1 měsíc

 

3.6 Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje/Nastavení (viz blíže čl. 5 níže).

 

4. Cookies třetích stran

4.1 Miele integruje do této Internetové stránky také obsah třetích stran, jako jsou např. služby následujících poskytovatelů: Facebook, Google, Seznam, Zboží, Heureka nebo YouTube. Tyto cookies používáme pro lepší cílení a vyhodnocování kampaní, do cookies nikdy neumisťujeme citlivá data. Pokud jste se rozhodli odvolat svůj souhlas s použitím cookies, budou vám k dispozici pouze ty funkce naší Internetové stránky, které vám můžeme zajistit bez použití těchto cookies. V takovém případě vám oblasti Internetové stránky, které potenciálně nabízejí technickou možnost integrace obsahu třetích stran a nastavení cookies třetích stran, nejsou k dispozici.

4.2 Miele prostřednictvím společností Google Ireland, Facebook Ireland a Seznam využívá marketingové nástroje, které pomáhají cílit reklamu na ty uživatele, co již Internetovou stránku navštívili. Pokud si nepřejete být reklamou oslovováni, lze personalizaci reklam webu vypnout na níže uvedených stránkách:

 • Facebook: https://cs-cz.facebook.com;
 • Google: https://adssettings.google.com;
 • Seznam: https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama.

4.3 Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách

 • Facebook: https://cs-cz.facebook.com/business/ads/dynamic-ads;
 • Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=cs;
 • Seznam: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/retargeting.
   

5. Nastavení prohlížeče

5.1 Většina internetových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

 • Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
 • Safari O S X - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ
 • Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 • Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

5.2 Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na Váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.

5.3 K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies.

5.4 Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

 

6. Sdílení informací

6.1 Společnost Miele může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách s třetími osobami, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem společnosti Miele.
 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Společnost Miele je oprávněna tyto Zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto Zásad oznámí společnost Miele uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.


Zásady v tomto znění jsou platné a účinné od 25. 5. 2018. Poslední aktualizace 7. 6. 2019.