Ochrana dat

Ochrana dat

Miele a ochrana osobních údajů

Miele, spol. s r.o. (dále jen "Miele") neshromažďuje žádné osobní údaje bez vašeho vědomí

1. Zacházení s osobními údaji

Miele shromažďuje osobní údaje jako např. jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon a nebo fax, atd.) výhradně k účelům, pro které byly poskytnuty (např. ke zpracování informačních dotazníků, žádosti o zaměstnání, smlouvu, objednání prospektů nebo zasílání newsletteru). Miele tyto údaje používá k tomu, aby mohlo připravit nabídku odpovídající přáním zákazníka.

Miele prohlašuje, že všechny údaje o zákazníkovi, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto zákazníkovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Všechny osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Miele poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za podmínky, že jejich poskytnutí mu ukládá příslušný právní předpis, nebo za účelem zpracování objednávky. Pokud by zákazník nesouhlasil s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv Miele sdělit prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na adresu info@miele.cz.

2. Technologie

Miele používá internetové technologie (např. Cookies, Java-Script) výhradně k tomu, aby byla usnadněna obsluha internetových aplikací. K tomuto účelu využívá Miele webovou stránku Google Analytics.

Google Analytics (služba webové analýzy) je používán k vyhodnocení využití webových stránek. Pro tento účel jsou sestavovány reporty tak, aby Miele mohlo svou internetovou nabídku patřičně přizpůsobit potřebám zákazníka.

Shromážděná data jsou používána jen pro statistické účely, a to v anonymní podobě, přičemž IP adresa je pouze ve zkrácené podobě. Sledování chování na webu konkrétních osob je tedy vyloučené. Google nebude v žádném případě spojovat zkrácené IP adresy s jinými daty. Každý návštěvník webových stránek Miele má možnost si ve svém vlastním prohlížeči nastavit blokování všech souborů cookies; v takovém případě však Miele nemůže zaručit funkčnost veškerých služeb v takovém rozsahu, v jakém fungují, pokud jsou soubory cookies povoleny.

Používáním webové stránky Miele dává návštěvník těchto webových stránek souhlas ke zpracování shromážděných dat výše uvedeným způsobem. 

Detailní informace o Google Analytics naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy
Detailní informace o souborech cookies jsou k dispozici na cookies

3. Bezpečnost

Miele používá na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, porušením, zfalšováním, manipulací, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním vhodná technická a organizační bezpečnost zařízení..

4. Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy uvedené na webových stránkách Miele (tzv. linky) Vás mohou nasměrovat na stránky jiných společností. Za obsah a strategii ochrany osobních údajů těchto stránek však není Miele zodpovědné.

5. Další vývoj internetu / strategie ochrany osobních údajů

Další vývoj internetu a informačních technologií má přirozeně vliv na naši strategii ochrany osobních údajů. Pokud by mělo dojít k nějakým změnám, budeme Vás o nich na této stránce zavčas informovat.

Soubory cookie

Cookies

1. Co jsou „cookies“?

Cookies jsou malé soubory obsahující řetězec znaků, které jsou při návštěvě webové stránky odeslány do vašeho počítače. Při další návštěvě soubor cookie webové stránce umožní rozpoznat váš prohlížeč. Pomocí souborů cookies lze uložit uživatelská nastavení a další údaje. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookies odmítal, nebo aby hlásil, když se vám někdo soubor cookie pokouší zaslat. Některé funkce webových stránek nebo služeb však bez souborů cookies nemusí fungovat správně.
V zásadě se rozlišují dva typy cookies:
1.1. Dočasné cookies: takové cookies jsou jen dočasně během vaší návštěvy na našich stránkách uloženy ve vašem počítači nebo jiném cílovém přístroji a následně smazány.
1.2. Trvalé cookies: tyto cookies (popsáno v bodě 2) zůstávají ve vašem počítači delší dobu.


2. Jak cookies používáme?

Obecně Miele používá různé internetové technologie (např. Cookies, Java-Script) jen k tomu, aby vám usnadnilo obsluhu internetových aplikací, které mohou být díky uloženým anonymním datům optimalizovány. To znamená:
2.1. Abychom vás identifikovali, když se přihlásíte do našeho e-shopu a abychom zajistili, že budou dodrženy platné a optimalizované bezpečnostní standardy.
2.2. Abychom věděli, které produkty jste si přidali do košíku nebo mezi oblíbené.
2.3. Abychom vám na webových stránkách mohli ukázat množství produktů, které jste si přidali do košíku nebo mezi oblíbené.
2.4. Abychom si mohli zaznamenat zvolený jazyk a mohli vás tak lépe navigovat na našich stránkách.
2.5. K datové analýze, jako např. vyhodnocení návštěvnosti našich internetových stránek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek. Výsledky analýzy využíváme pro účely optimalizace našich webových stránek. Tato webová stránka využívá službu webové analýzy od společnosti Google. Další informace o využití služby webové analýzy Google najdete pod záložkou "Ochrana osobních údajů".

3. Spravování cookies

V menu většiny prohlížečů najdete možnosti nastavení při používání cookies. Obvykle disponuje prohlížeč následujícími možnostmi nastavení:
3.1. Zobrazit cookies
3.2. Povolit cookies
3.3. Deaktivovat všechny nebo jen určité cookies
3.4. Všechny cookies při zavření prohlížeče deaktivovat
3.5. Blokovat cookies
3.6. Informovat, pokud má být použit soubor cookie
3.7. Nesouhlas se sledováním pro webovou analýzu (Opt-Out)


Upozornění: pokud zablokujete naše cookies v nastavení vašeho prohlížeče, nebudete moci využít některé oblasti našich webových stránek, případně nebudou umožněny funkce zmiňované v bodech 2.1 - 2.4. To může vést k omezení vašeho zážitku při prohlížení našich stránek. Pokud ve vašem prohlížeči nastavíte funkci "vymazat všechny cookies", budou vymazána také přednastavení vašeho prohlížeče, jakmile prohlížeč zavřete. Jestliže nezabráníte použití cookies v nastavení vašeho prohlížeče, odešle náš systém cookies, jakmile navštívíte jednu z našich webových stránek. Všeobecně platí běžná definice cookies a jejich použití, jak ji definuje např. IETF Community.